Ngã Tại Thiên Long Hữu Cá Hậu Cung

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ta Ở Thiên Long Có Một Hậu Cung
Tình trạng: Nguyên Bản (C247)
Tên tiếng trung: 我在天龙有个后宫

Tác giả: Hương Chủ (香主)
Text: 
Convert: Hầu Ca (HNTĐ)

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Bổn văn giảng thuật một cá lấy được Sở Bá Vương truyền thừa người đang Kim Lão Tiên Sinh Thiên long thế giới thành lập một cá hậu cung chuyện xưa!

Bổn văn khai triển hoàn toàn không lôi tình tiết, vô hạn đặc sắc!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

3 thoughts on “Ngã Tại Thiên Long Hữu Cá Hậu Cung

Add Comment