Ngã Thị Tiểu Thôn Quan, Bị Nhất Quần Lão Nương Môn Thiên Thiên Nhựu Lận

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ta Là Thôn Nhỏ Quan, Bị Một Đám Lão Nương Cửa Ngày Ngày Giày Xéo 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 我是小村官,被一群老娘们天天蹂躏 

Tác giả: Tào Tam Thị Cẩu (曹三是狗)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ngã Thị Tiểu Thôn Quan, Bị Nhất Quần Lão Nương Môn Thiên Thiên Nhựu Lận
Xếp hạng: 6/10 (3 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Ngã Thị Tiểu Thôn Quan, Bị Nhất Quần Lão Nương Môn Thiên Thiên Nhựu Lận

Add Comment