Ngâm Mỹ Đô Thị

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C210)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Huỳnh Thế Kiệt, Sắc Lang

Nội dung: Giới kinh doanh thư ký thiếu phụ, giới chính trị phu nhân tiểu thư, võ đạo Tiên Tử, gió trăng mỹ nhân, cái gì cần có đều có, mà lại xem Tô nam như thế nào chơi chuyển thiên hạ, quyền lực, tài phú, mỹ nhân, một cái không rơi, đều ở trong lòng bàn tay, ủng hộ phi sắc văn học, tựu là người ủng hộ sinh mộng tưởng.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ngâm Mỹ Đô Thị
Xếp hạng: 8/10 (3 đạo hữu đánh giá)

Add Comment