Nghịch Luân Hoàng Giả

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C245)
Tên tiếng trung: 逆伦皇者

Tác giả: Sky08 – Cửu Thập Cửu Dạ (九十九夜)
Text: Khang Nguyễn Trọng
Convert: Khang Nguyễn Trọng

Ebook: Khang Nguyễn Trọng

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

37 thoughts on “Nghịch Luân Hoàng Giả

Add Comment