Nghiệt Hải Hoa: Tỷ Tỷ Đều Là Lang

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q01 C100)
Tên tiếng trung: 孽海花:姐姐都是狼

Tác giả: Kỵ Binh (骑兵)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một cái nghèo khó lạc hậu thị trấn nhỏ, một cái ánh mặt trời anh tuấn đệ đệ, một đám như hổ giống như lang tỷ tỷ, nhìn xem bọn này tỷ tỷ như thế nào bổ nhào chúng ta đáng yêu đệ đệ.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment