Ngoại Hành Tinh Lai Khách

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ngoại Tinh Lai Khách
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 外星來客

Tác giả: Ouaiwk
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ngoại Hành Tinh Lai Khách
Xếp hạng: 5/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment