Ngọc Luyến Thiên Hương

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (F)
Tên tiếng trung: 玉娈天香

Tác giả: 
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Thành Dương Châu, một mảnh phồn hoa cùng huyên rầm rĩ. gầy tây ven bờ hồ độ khẩu chỗ, một vị đầu đội mũ rộng vành phu nhân dẫn dắt một thiếu niên rơi xuống đò ngang, vội vàng hướng về nội thành tiến lên. nội thành đường đi phi thường náo nhiệt, hành thương ngồi cổ, người buôn bán nhỏ, lui tới, hối hả…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ngọc Luyến Thiên Hương
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Ngọc Luyến Thiên Hương

Add Comment