Ngọc Nát Cung Đình Hồng Lục Gian

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ngọc Toái Cung Đình Hồng Lục Gian
Tình trạng: Nguyên Bản (Q01)
Tên tiếng trung: 玉碎宫廷红绿间

Tác giả: Vinh Nhi (荣儿)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment