Ngũ Hành Kiếm Truyền Kỳ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C030
)
Tên tiếng trung: 五行剑传奇

Tác giả: Thảo Căn Giai Tầng (草根阶层)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Tự đại nhất thống nhạc triều diệt vong tới nay, thiên hạ không cam lòng hôn quân giữa đường người tất cả đều khởi nghĩa vũ trang, theo xưng vương.

Hoặc nhạc triều thân tông cựu thần, hoặc phố phường lưu manh hạng người, hoặc dục thân đại nghĩa người.

“Thời thế tạo anh hùng” ngữ điệu thật là không giả, nguyên nhân lâm vào trước nay chưa có hỗn loạn, cũng tạo cho chưa từng có ai, hậu vô lai giả anh hùng hào kiệt.

Lúc đó thiên hạ phân lục tông, tứ trang, mười một phái, hai mươi bang, dư đều vì vi bất túc đạo cửa nhỏ đảng phái.

“Tông” chính là tiền nhạc triều hoàng thất chi thân tông phái hệ, các ủng binh tự trọng, thực lực mạnh nhất.

Nhiên người lãnh đạo giai ngu ngốc vô năng, chỉ lo vùi đầu hưởng lạc, không biết đạo trị quốc. Cố giống như cường thực yếu.

“Trang” còn lại là thiên hạ tứ đại trang chủ: Ngũ hành trang, hiệp kiếm trang, kỳ môn trang, huyền thanh tĩnh trang. Môn đồ không dưới vạn nhân, lại thêm các các người mang sư môn tuyệt kỹ, hơn nữa tứ đại trang chủ đều vì hùng tài đại lược hạng người.

Cố hữu nhân ngôn chỉ cần có thể “Thống tứ trang tắc được thiên hạ”, trong đó ngũ Hành trang chủ mộc phàm, kỳ môn trang chủ nhậm dịch kỳ đáng sợ hơn danh vọng, ẩn làm được người trong thiên hạ chọn.

“Phái” còn lại là võ lâm công nhận bạch lộ phe phái, bộ phận dựa vào thân tông mà tồn, bộ phận tắc bằng dân chúng duy trì mà sinh, lấy “Chính đại nghĩa, bảo dân an” vì khẩu hiệu, diệt tặc giết phỉ, tể yếu giúp đỡ người nghèo, tựa như quan nha không khác.

“Bang” còn lại là trong chốn giang hồ tam giáo cửu lưu hạng người tạo thành quần chúng, chất tính cao thấp không đều: Bộ phận vì loạn dân, bọn họ ven đường cướp sạch gặp được trấn áp liền nhanh chóng chạy trốn; bộ phận vì tôn giáo đoàn thể, bọn họ dựa vào tín đồ cung cấp nuôi dưỡng mà sinh tồn, nhưng tác phong thần bí; bộ phận là chính trị tổ chức, vì tranh giành tranh hùng mà sinh.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment