Ngự Mỹ Tiêu Dao

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C131)
Tên tiếng trung: 御美逍遥

Tác giả: Lạc Diệp Khinh Phong (落葉輕風)
Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Tinh Vi

Nội dung: Đứa trẻ bị vứt bỏ?

Có cái gì thật đáng buồn đấy!

Ta có Ôn Nhu dễ thân sư tỷ, thành thục tuyệt sắc sư mẫu, Nhưng yêu công chúa, có vũ mị ma nữ, có Thiên Tiên thần nữ, còn có……

Chỉ có không thể tưởng được, không có không chiếm được, để cho chúng ta cùng một chỗ chứng kiến một đoạn săn mỹ truyền kỳ!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ngự Mỹ Tiêu Dao
Xếp hạng: 10/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment