Ngu Nhạc Quốc Độ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Kiếp trước là điên cuồng Hàn ngu cơm, kiếp này là Trương Dương con cháu nhà quan.

Sống lại, ta muốn say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ, ta muốn xây thuộc về của chính ta giải trí quốc độ. không giống Hàn ngu, không giống Hàn lưu idol!!!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ngu Nhạc Quốc Độ
Xếp hạng: 6.7/10 (3 đạo hữu đánh giá)

Add Comment