Ngu Nhạc Xuân Thu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 娱乐春秋

Tác giả: Cơ Xoa (姬叉)
Text: 
Convert: Truy Hồn & HoangZa

Ebook: Quỷ Lệ

Nội dung: Giá không dị giới, võ đạo bách gia.

Người hiện đại nói cho bọn hắn biết, ngoại trừ tu hành, còn có rất nhiều phương pháp có thể đạt được đồ vật ngươi muốn.

Muốn làm thiếu hiệp người người trên giang hồ truy phủng?

Ân, cái này đơn giản, chỉ là phải xem thành ý của ngươi…

Ví dụ như để cho sư muội của ngươi đến uống chén rượu?

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ngu Nhạc Xuân Thu
Xếp hạng: 10/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment