Ngự Nữ Giới Chỉ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 御女戒指

Tác giả: Tửu Quỷ Hoa Sinh (酒鬼花生)
Text: TTV
Convert: TTV

Ebook: Ngao Ngao

Nội dung: “Không muốn ăn thiên nga cóc không phải hảo cóc.”

“Không muốn ăn Đường Tăng Yêu Tinh không phải hảo Yêu Tinh.”

Lâm Động chiếm được một quả điên cuồng giới chỉ, đây là một miếng thay đổi vận mệnh cùng mang đến nguyện vọng giới chỉ, tại giới chỉ dưới sự trợ giúp hắn trở thành giới giải trí một cái truyền thuyết, đại lượng thu dưỡng rất nhiều Yêu Tinh cô nương.

Hắn lập chí trở thành hoa Hoa công tử người sáng lập hải phu nạp đồng dạng nam nhân.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment