Ngự Tỷ Nữ Cảnh Sát

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ngự Tả Hệ Liệt
Ngự Tả Nữ Cảnh
Tình trạng: Nguyên Bản (C007) + Ngoại Thiên (C001)
Tên tiếng trung: 御姐女警
御姐系列

Tác giả: Khanh Thần (坑神) Newface
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Yên Tuyết Hồng giữ lại một đầu bị phỏng cuốn ba lãng tóc dài, thật dài lưu dưới biển cao điệu lông mi cùng một đôi trường lông mi mị nhãn hết sức chọc người, thân cao 170cm, có cao thẳng bộ ngực, kiều kiều tròn vo bờ mông ῷ cùng một song tu trường mảnh khảnh cặp đùi đẹp, trong khi giãy chết nàng cái kia ôn nhu thành thục khêu gợi thanh âm, thấy thế nào tại sao là nhân gian vưu vật, chính là như vậy vưu vật, không đi đem làm ca sĩ minh tinh, lại làm tới đặc biệt lùng bắt khoa nữ cảnh…

Đương nhiên, nàng nhiệm vụ giống như bình thường là làm y phục thường sưu tập tình báo các loại, bất quá cũng sẽ tự mình cầm thương ra trận cùng hung ác kẻ bắt cóc bác đấu, nhưng là giống như bình thường kết quả cuối cùng đều là — thất thủ bị bắt…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment