Nguyệt Hỏa Phần Tâm

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Tháng Lửa Đốt Tâm
Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (F)
Tên tiếng trung: 月火焚心

Tác giả: Tiêu Tiêu Trúc (潇潇竹)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Nguyệt Hỏa Phần Tâm
Xếp hạng: 2/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment