Nhà Giàu Có Kiều Diễm Lục

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Hào Môn Kiều Diễm Lục
Tình trạng: Nguyên Bản (C021)
Tên tiếng trung: 豪门娇艳录

Tác giả: Tạp Bài (卡牌)
Text: Nhguyen Nguyen
Convert: Nhguyen Nguyen

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: La lỵ có ba tốt: Thanh âm, nhu thể, dễ dàng đẩy ngã;

Ngự tỷ có ba tốt: Bia, tắm rửa, ăn nộn thảo;

Nữ vương có ba hay: Ngựa gỗ, ngọn nến, roi da kháo;

Không có khẩu có ba thức: Miếng che mắt, băng, diễn cảm thiếu;

Ngự – muội có ba khéo léo: Nhu thuận, linh hoạt, đẩy khéo léo;

Nữ phó có ba kiện: Miêu Nhĩ, kính mắt, nơ con bướm;

Hộ sĩ có tam sắc: Màu trắng, hồng nhạt, đèn xanh đèn đỏ

(Quyển sách tên là “Hào Môn Kiều Diẽm Lục” chủ đánh quan hệ huyết thống, nhà giàu có thiên kim, thượng hạng chín phu nhân, còn có giữa trong ngoài sao kim, tuyệt đối kích thích phi phàm, xem tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía,

Khác chú: Quyển sách mẹ con đông đảo, quan hệ huyết thống đông đảo, cực độ tình dục, không phải hỉ chớ vào, còn có quan sát thời gian, xin mọi người mang hảo thủ giấy, hoặc là bên người có một bạn gái)

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Nhà Giàu Có Kiều Diễm Lục
Xếp hạng: 8/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment