Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Một Kiếm Xé Trời Kiêu
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 一剑破天骄

Tác giả: Đông Phương Ngọc (东方玉)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment