Nhất Phẩm Tỷ Phu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C646)
Tên tiếng trung: 一品姐夫

Tác giả: Lão Ngưu Lạp Phá Xa (老牛拉破车)
Text: Nguoi Vo Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Volevominh

Nội dung: Làm tỷ phu khó, làm nhất phẩm tỷ phu càng khó, làm n cái cô em vợ nhất phẩm tỷ phu khó càng thêm khó.

Nam chân heo có ba cái cô em vợ, ai ngờ lại lăng không xuất hiện ba cái cô em vợ.

Trời ạ, cái này sáu cái cô em vợ đối với tỷ phu có hành hạ, có sủng, lại để cho nam chân heo sinh hoạt ngọt bùi cay đắng ngũ vị đều đủ.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment