Như Ảo Nhân Sinh

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Tự Huyễn Nhân Sinh
Giống Như Ảo Nhân Sinh Thượng Bộ Đào Vui Cười Cư

Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Tiền Truyện (F) + Tu Chỉnh Bản (Q02 C004)
Tên tiếng trung: 似幻人生
似幻人生上部 陶乐居

Tác giả: A Long (阿龙)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Khang Nguyễn Trọng

Nội dung: 《 Giống Như Ảo Nhân Sinh 》 tự thuật chính là Đào Long khoáng cổ tuyệt kim siêu cấp loạn luân câu chuyện.

Nói nó khoáng cổ tuyệt kim, cũng không phải giảng đào Long hậu cung nữ nhân số lượng khổng lồ cỡ nào, trên thực tế, tự 1976 năm tháng 5 đến 2007 năm tháng 10, đào Long nữ nhân chỉ có 40 đến.

Khoáng cổ tuyệt kim biểu hiện ở đào long tướng hắn thượng đời thứ ba, hạ đời thứ ba, đời thứ tư cũng đã xuất thế. Nữ nhân kể hết thu nhập hậu cung, hình thành tám thế cùng đường, không tiền khoáng hậu loạn luân gia tộc. 

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Như Ảo Nhân Sinh

Add Comment