Nhục Dục Giao Dịch

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 肉欲交易

Tác giả: 
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một cái không thực tế nam nhân, vì vô biên dục vọng, hắn cầm chính mình tính năng, lại lầm phục vạn năm Xà vương nội đan, tính năng ngược lại trở nên càng cường đại hơn.

Mà lại xem hắn lợi dụng hùng hậu nam nhân tiền vốn, như thế nào đẩy ngã hết thảy Tuyệt Sắc Mỹ Nữ?

Như thế nào sưu cao thuế nặng thiên hạ tài phú?

Như thế nào tung hoành hắc bạch hai nhà cùng Yêu Ma giới…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment