Nhục Sắc Vô Biên

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 肉色无边

Tác giả: Thần Mã Cũng Không Hiểu (神马都不懂)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Đơn giản nói: Tựu là một đôi cổ đại tiểu tình lữ theo X sinh hoạt bất hạnh phúc đến hạnh phúc quá trình…

Nữ nhân vật chính không tướng mạo đẹp không vạn năng không Tiểu Bạch không bình tĩnh không táo bạo, nhân vật nam chính không bụng hắc không yêu mị không sâu tình không được thế không ngắn mệnh…

Thịt, mười tám tuổi phía dưới cấm nhập!. Tuyệt đối 1V1!!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Nhục Sắc Vô Biên
Xếp hạng: 4/10 (4 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Nhục Sắc Vô Biên

Add Comment