Ghi Chép Vợ Chồng Chúng Ta Quần Giao Trò Chơi Những Năm Này

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Nói Nói Vợ Của Ta Bị Người Thao Sự Tình
Tình trạng: Nguyên Bản (C023)
Tên tiếng trung: 记录我们夫妻群交游戏这些年
说说我老婆被人操的事

Tác giả: Thực Sắc Đồ (食色徒)
Text: Tunghb86, Cuong Nguyen
Convert: Tunghb86, Quichimwa

Ebook: Tunghb86, Le_O

Nội dungĐầu tiên, ta viết đều là chân thật phát sinh ở vợ chồng chúng ta trên người sự tình, theo 06 năm bắt đầu trò chơi đến bây giờ.

Gần đây chú ý đổi vợ giáo sư bị hình phạt sự tình, lại đột nhiên muốn ghi chút gì đó, quần giao đổi vợ tại Trung Quốc, cũng đã không phải là cái gì mới lạ tươi sốt sự tình, ta tựu lấy vợ chồng chúng ta chỗ kinh nghiệm những năm này quần giao trò chơi vi đề, cho mọi người chân thật giảng thuật một rất hài hòa tính cởi mở gia đình, đúng sai mọi người đi bình luận.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment