Nón Xanh Tình Thâm

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Lục Mão Tình Thâm
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: cctv_50
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Tác giả lấy tự thân chân thật trải qua viết ra chính mình trước hôn nhân hôn sau chịu khổ nón xanh chuyện xưa…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Nón Xanh Tình Thâm

Add Comment