Nông Thôn Dã Hoà Thượng

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Hương Thôn Dã Hoà Thượng
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 乡村野和尚

Tác giả: Thiển Thủy Tà Dương (Nước Cạn Tà Dương) (浅水斜阳)
Text: Cuong Nguyen
Convert: Quichim Wa

Ebook: Le_O

Nội dung: Tiểu hòa thượng xuống núi tìm kiếm mình Phật duyến, trước khi đi, đạt được sư phó chỉ dẫn, nói là tại nam nhân đại đô ra ngoài làm công Phượng Hoàng đồn có rất nhiều “Cọp cái “, chỉ cần cái kia “Cọp cái” trên ngực có khỏa nốt ruồi, đó chính là hắn Phật duyến rồi, vì vậy…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment