Nữ Chủ Bá

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q03 C019)
Tên tiếng trung: 女主播

Tác giả: Nhất Căn Mộc Đầu (一根木头)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Tập trung tia sáng huỳnh quang đèn, ôn hòa không được lạnh như băng trong chăn hư không tịch mịch, thân là nữ nhân vật chính truyền bá, nàng là ngàn vạn vừa độ tuổi nam đồng bào tiên nữ trong mộng, nhưng nàng cũng là nữ nhân, đồng dạng cần nam nhân yêu thương…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment