Nữ Đày Tớ Vương Quốc + Nữ Đày Tớ Đế Quốc

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Nữ Nô Vương Quốc + Nữ Nô Đế Quốc 
Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (F)
Tên tiếng trung: 女奴王国+女奴帝国

Tác giả: YY&baromance87721
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

2 thoughts on “Nữ Đày Tớ Vương Quốc + Nữ Đày Tớ Đế Quốc

Add Comment