Nữ Giả Nam Trang Nắm Chính Quyền

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (F)
Tên tiếng trung: 女扮男装坐江山

Tác giả: Lam Hồ Nguyệt Nhai (蓝湖月崖)
Text: Cuong Nguyen
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dung: Xem rồi biết. (Truyện nữ 9…)

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment