Nữ Giả Nam Trang Nắm Chính Quyền

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (F)
Tên tiếng trung: 女扮男装坐江山

Tác giả: Lam Hồ Nguyệt Nhai (蓝湖月崖)
Text: Cuong Nguyen
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dung: Xem rồi biết. (Truyện nữ 9…)

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment