Nữ Ngục Giam Quản Giáo

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Đông Bắc Tiểu Muội
Text: 
Convert: 

Ebook: Nghia Ly

Nội dung: Trương Phú Hoa tại phụ thân quan hệ sơ thông hạ, lại tốn 30 vạn, rốt cục đi vào ngục giam nữ, mà hắn là căn này bên trong ngục giam duy nhất một nam quản giáo.

Nhất trương vô hình lưới, dẫn động tới mỗi người dục vọng cùng bản năng, nữ tử giam khu sắc thái riêng tù phạm có thể hay không đấu thắng Trương Phú hoa.

(Theo lão Takagi Shuujin Akito: “Tragedy (NV nữ 9 chết sau khi sinh, còn mấy NV nữ khác thì NVC lúc trc bỏ qua để theo nữ 9”)

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment