Nữ Nhà Tắm Ở Bên Trong Nam Tắm Kỳ Công

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Nữ Táo Đường Lý Đích Nam Tha Táo Công
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 女澡堂里的男搓澡工

Tác giả: Trửu Tử (肘子)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Những năm này ta tại Đông Hoàn một nhà câu lạc bộ tư nhân ở bên trong nữ nhà tắm ở bên trong cho mỹ nữ tắm kỳ, kinh nghiệm sự tình đều rất hiếm thấy đông hoàn là nam nhân thiên đường, tại đây ngợp trong vàng son, có tiền có thể khiến cho mỹ nữ trước hô sau gọi; ta không có tiền ta làm theo cũng có thể lại để cho rất nhiều nữ nhân cho ta điên cuồng!

Ta là Trần Bình, ta tại một nhà câu lạc bộ tư nhân ở bên trong nữ nhà tắm ở bên trong cho mỹ nữ tắm kỳ!

Người soái kỹ thuật tốt, mỹ nữ chủ động hướng giường của ta thượng chạy!

Bạch Phú Mỹ, chính khách, tiểu phú bà, tài trí mỹ nữ còn có nữ Vương đại nhân, đều nhao nhao yêu thương nhung nhớ!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Nữ Nhà Tắm Ở Bên Trong Nam Tắm Kỳ Công
Xếp hạng: 10/10 (1 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Nữ Nhà Tắm Ở Bên Trong Nam Tắm Kỳ Công

Add Comment