Nữ Nhân Đích Địa Nam Nhân Lê

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Nữ Nhân Nam Nhân Cày
Tình trạng: Nguyên Bản (Q08 C370)
Tên tiếng trung: 女人的地男人犁

Tác giả: Lão Phi (老非)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Không cam lòng Thất Bại giải khôn dứt khoát đi ra từng lại để cho hắn mê luyến Phồn Hoa Đô Thị, trở lại sinh hắn nuôi hắn Hương Dã đất màu mỡ.

Hắn mở chính mình Sự Nghiệp Thiên Địa, hắn muốn vì chính mình yêu lấy cùng yêu lấy chính mình những cái…kia Nữ Nhân khởi động một mảnh bầu trời, lại để cho những cái…kia những người lương thiện đạt được hắn bảo hộ, chỉ là cái kia rất nhiều diễm lệ Nữ Nhân, lại để cho giải khôn thật sâu lâm vào tình cùng dục lạc đường…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Nữ Nhân Đích Địa Nam Nhân Lê

Add Comment