Nữ Nhi Quốc Phong Lưu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C120)
Tên tiếng trung: 女儿国风流

Tác giả: Cai Hâm (Cai鑫)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Nữ Nhi quốc là xác thực tồn tại đấy, bởi vì Hạ Thiên tựu đã thành lập nên một cái.

Tại hắn Nữ Nhi quốc ở bên trong, có Laury, ngự tỷ, thục phụ, hoa hậu giảng đường, công chúa, còn có nữ nô các loại.

Mà lại xem một cái hèn mọn bỉ ổi lưu manh say nằm mỹ nhân chồng chất câu chuyện…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment