Phá Toái Đích Mệnh Vận

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Nghiền Nát Vận Mệnh
Bể Tan Tành Đích Số Mạng
Thoát Phá Vận Mệnh

Tình trạng: Nguyên Bản (C020) + Tu Chỉnh Bản (C030)
Tên tiếng trung: 破碎的命运 

Tác giả: A3232951
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Phá Toái Đích Mệnh Vận

Add Comment