Phá Vỡ Hỏa Ảnh

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Lật Nghiêng Hỏa Ảnh
Điên Phúc Hỏa Ảnh

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 颠覆火影

Tác giả: Xa Nguyệt (车月)
Text: 
Convert: Trung Bui

Ebook: Ng T Nam

Nội dung: Xuyên Việt Hỏa Ảnh Thế Giới trở thành Uchiha Sasuke.

Để Uchiha Phục Hưng! để cải biến Nhẫn Giới cách cục! để thành lập chân chính Nhẫn Thôn, phóng ra chân chính ảnh!

Sasuke kiếp này sẽ làm sao?

Thả nhìn hắn làm sao Sáng Tạo thuộc về mình Truyền Kỳ. Vô Địch đó là nhất định, Hậu Cung đó là nhất định. Nhân Phẩm bảo chứng, vô lôi vô phiền muộn, qcqs…

Chú ý: quyển sách cực độ YY, Biện Sĩ vật nhập

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment