Phảng & Tập

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C064)
Tên tiếng trung: 仿&集

Tác giả: Kiến Minh (建铭)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dungĐầu tiên lần nữa thanh minh — phảng phất, bắt chước. Tức bắt chước người khác tác phẩm. Tập, tập hợp. Tức tập hợp nhiều bộ tác phẩm.

Cố quyển tiểu thuyết là bắt chước cùng tập hợp người khác tiểu thuyết ghi thành đấy, chỉ cung mọi người cùng kiến minh tiêu khiển, không có ý khác.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment