Phao Cái Mỹ Nữ Tổng Giám Đốc Làm Vợ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Cua Cá Mỹ Nữ Lão Tổng Làm Vợ
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 泡个美女老总做老婆

Tác giả: Hoa Gia Đại Thiểu (花家大少)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Lâm Nam tại một lần thông báo tuyển dụng trong quá trình, ngẫu nhiên cùng mỹ nữ tổng giám đốc quen biết.

Hơn nữa tại mỹ nữ tổng giám đốc nguy nan chi tế, động thân mà ra, đánh bại đụng sứ đảng.

Cứu mỹ nhân nữ tổng giám đốc tại hang hổ. Do đó Lâm Nam đã nhận được mỹ nữ tổng giám đốc coi trọng.

Hắn tại quan trường cùng trên tình trường một đường hanh thông …mà bắt đầu. Nhưng là người truy cầu là không ngừng biến hóa đấy, không biết từ đâu lên.

Lâm Nam bắt đầu truy cầu bắt đầu mỹ nữ tổng giám đốc rồi, vì vậy hắn đối với mỹ nữ tổng giám đốc Hạ Mộng triển khai thế công, cuối cùng đã được như nguyện.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Phao Cái Mỹ Nữ Tổng Giám Đốc Làm Vợ
Xếp hạng: 8/10 (3 đạo hữu đánh giá)

Add Comment