Phi Phàm Hồng Hoang

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C1347 – C1395)
Tên tiếng trung: 非凡洪荒

Tác giả: Ta Tự Phi Phàm (我自非凡)
Text: Quichim Wa
Convert: Nguoi Langbat

Ebook: 

Nội dung“Cầu đại tiên thu tiểu tử làm đồ đệ, tiểu tử nguyện chung thân phụng dưỡng đại tiên!”

“Ah? Ngươi là người phương nào?”

“Tiểu tử Hồng Quân.”

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Phi Phàm Hồng Hoang

Add Comment