Phi Phàm Hồng Hoang

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C1347 – C1395)
Tên tiếng trung: 非凡洪荒

Tác giả: Ta Tự Phi Phàm (我自非凡)
Text: Quichim Wa
Convert: Nguoi Langbat

Ebook: 

Nội dung“Cầu đại tiên thu tiểu tử làm đồ đệ, tiểu tử nguyện chung thân phụng dưỡng đại tiên!”

“Ah? Ngươi là người phương nào?”

“Tiểu tử Hồng Quân.”

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment