Phi Sắc Quan Đồ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Màu Đỏ Quan Đồ
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 绯色官途

Tác giả: Bắc Cương Tuyết Lang (北疆雪狼)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Làm quan chi đạo, mặt dày tâm hắc!

Ngô Ngọc Lương chỉ là một cái huyện thành nhỏ phó cục trưởng, lại trái ôm phải ấp, hàng đêm sanh tiêu, cùng hắn Tiểu Tam đám bọn họ diễn lại quan trường tiêu dao, hơi có tư sắc cảnh sát gia thuộc người nhà, cũng bị hắn lợi dụng trong tay chức quyền quy tắc ngầm lấy.

Đại án đội Vương cường tráng đội trưởng tựu là người bị hại một trong, hắn bắt đầu trả thù, diễn dịch một hồi tiểu nhân vật cá ướp muối đại xoay người phi sắc quan trường ân cừu lục…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment