Phiêu Hương Phong Lưu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Tư Vũ
Text: 
Convert: Trung Bùi

Ebook: Long Sát Thiên

Nội dung: Đầy trời đầy sao, có cái cận tự văn minh, một khu nhà nổi tiếng đại học có cái bình phàm mà kỳ dị thiếu niên, diễn dịch xuất một màn mạc không tầm thường ……

Phàm trần mây khói, vân vân chúng sanh, có một vị phiêu hương thiếu niên, một đường tiêu sái, tùy ý làm, không vì danh lợi, hứng thú sở trí, huy sái nhân sinh ……

Hỏi thế gian tình là gì? Mà khiến cho thiếu niên du liên hoa tùng, tứ ý mà làm! Vì tình mà động ……

Quyển sách chỉ do hư cấu, chuyện xưa phát sinh tại bình hành thế giới tương lai ảo tưởng, xin chớ cùng sự thật quải câu.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment