Phiêu Phiêu Dục Tiên’

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: Kaka27 (Hoa Nguyệt Tao Đàn)
Convert: Kaka27

Ebook: Sắc Lang, Suriken Ransen, Dương Anh

Nội dung: Nhất thiên lấy vai nam chính Lý Phiêu Phiêu làm chủ tuyến hòa các loại mỹ nữ giao tiếp xuyến đốt văn, bên trong tham khảo cao thấp năm ngàn năm sáng lạn Trung Hoa tình sắc văn hóa tinh túy, được xưng đương thời kỳ dâm bảo giám, làm cho người ta xem thôi không khỏi vỗ án tán dương, trở về chỗ cũ vô cùng, tinh tẫn nhân vong!

Quả thật bắn súng ngắn (thủ râm) chuẩn bị một thế hệ kỳ văn, hiện đại dâm văn góp lại người, chắc chắn để tiếng xấu muôn đời, mối họa vô cùng!

Tự chủ thấp người xin chớ quan khán, phụ trách tự gánh lấy hậu quả!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Phiêu Phiêu Dục Tiên’

  1. Avatar

    Một bộ truyện về sắc mở đầu ko thấy nói gì về nvc hay bối cảnh nvc cũng ko có năng gì mới truyện xoay quanh xx cuộc sống hàng ngày và cách xử lý các vợ bé cho êm đẹp của nvx. Nvc cũng làm một ít buôn bán trong đó
    => convert dễ đọc cảnh xx khá hay tên nv và chương đầy đủ. Link 2 khá dẽ độc
    => độ sâng tao ko có gì mới

Add Comment