Phong Hoa Phù Trầm

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Phong Hoa Chìm Nổi
Tình trạng: Nguyên Bản (C007)
Tên tiếng trung: 丰华浮沉

Tác giả: Ngã Tịnh Bất Sắc (我并不色)
Liêm Phóng Sử (廉访使)

Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment