Phong Lưu Dương Quá Truyền

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (F)
Tên tiếng trung: 风流杨过传

Tác giả: Mệnh Trung Hữu Nhĩ (命中有你)
Text: Sắc Hiệp Viện
Convert: Sắc Hiệp Viện

Ebook: Kevitinh93

Nội dung: Xem qua Thần Điêu Hiệp Lữ, có một chút tiếc nuối, người nhiều như vậy thích Dương Quá, mà Dương Quá chỉ tuyển Tiểu Long Nữ. Trong lòng có một chút như vậy không muốn người ý.

Còn có cái kia Doãn Chí Bình, ta là không thích nhất. Cho nên ta tính sửa vừa qua <Thần Điêu Hiệp Lữ>, đặt tên là Phong Lưu Dương Quá truyền.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Phong Lưu Dương Quá Truyền
Xếp hạng: 8.2/10 (9 đạo hữu đánh giá)

Add Comment