Phong Lưu Hoa Y

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Y Muốn Phong Lưu Hậu Cung Lục
Y Dục Phong Lưu Hậu Cung Lục
Gió Lưu Hoa Y

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 风流花医

Tác giả: Văn Sỏa (文傻)
Text: Cuong Nguyen
Convert: Quichim Wa

Ebook: Le_O

Nội dung: Câu chuyện giảng thuật một cái tốt nghiệp đại học thiếu niên, tại trong bệnh viện, từng bước thăng quan, từng bước diễm ngộ câu chuyện.

Trong đó có mỹ nữ hộ hoa, mỹ nữ bác sĩ, cũng có một ít quy tắc ngầm bên trong đích, mỹ nữ y dược đại biểu xuất hiện.

Bảo vệ hương diễm, bảo vệ kích thích.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Phong Lưu Hoa Y
Xếp hạng: 10/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment