Phong Lưu Nữ Công An Cục Trưởng

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q03 C119)
Tên tiếng trung: 风流女公安局长

Tác giả: Bát Phong Tử (八风子)
Text: 
Convert: Nhguyen Nguyen

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Nhất bộ hiếm ai biết nữ công an cục trưởng thuế biến sử, hương em gái phát tích, đến quyền cao nắm nữ cục trưởng, nàng cùng bên người muôn hình muôn vẻ nam sủng suy diễn như thế nào phong lưu chuyện xưa?

(Bây giờ còn xem “Kim Bình Mai” “Thịt Bồ Đoàn”? OUT! Quyển sách muốn phiến thành thái giám cũng khó khăn, hư, ở trong chăn mền chuẩn bị đèn pin!)

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment