Phong Lưu Thôn Quan’

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q05 C132)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: Comeback
Convert: Comeback

Ebook: Comeback

Nội dung: Hắn lấy ưu dị thành tích thi đậu thôn quan, lại bị xa lánh đến xa xôi nhất tiểu sơn thôn, thế nhưng mà hắn trong số mệnh diễm phúc không cạn, chú định quyền sắc vô biên, những kia thiếu nữ, quả phụ, quý phụ, công chúa đều quỳ gối tại dưới người của hắn, những kia làm mưa làm gió tham quan chỉ có thể làm hắn quyền lợi quân cờ.

Nhìn một cái chán nản thôn quan như thế nào đột kích ngược, đây là một cái cất giấu mỹ nữ cùng đùa bỡn quyền quý cố sự…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment