Phong Lưu Thôn Quan

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Phong Lưu Hậu Cung Chi Thôn Quan
Thôn Quan Truyện Kỳ
Lãng Mạn Thôn Quan
Hương Đô Hậu Cung Hành’
Tình trạng: Nguyên Bản (Q02 C083)
Tên tiếng trung: 风流村官
村官传奇
浪漫村官
乡都后宫行

Tác giả: Hoàng Thành Đại Thiểu (黄城大少)
Sắc Bất Đắc Đại Sư (色不得大师)

Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một đoạn thôn quan kinh nghiệm, hoa quế quê nhà mùi hoa quế, hoa quế dưới cây có cô nương!

Tại nơi này có đủ loại mỹ nữ, xem thử ta như thế nào xuyên thẳng qua ở giữa, hiển thị rõ bản sắc phong lưu!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Phong Lưu Thôn Quan

  1. Sắc Lang

    Giới thiệu khác: Ta vốn là một cái đại học vừa tốt nghiệp thôn quan, trà trộn với hoa quế hương nho nhỏ này quan trường.

    Hoa quế trong thôn hoa quế hương, hoa quế thụ dưới có cô nương!

    Ở đây, có cô quạnh lưu thủ phụ nữ, có xinh đẹp thôn cô, còn có uy nghiêm nữ thủ trưởng, càng có đến đây đầu tư nữ ông chủ…

    Xem thử ta làm sao qua lại ở giữa, hiển lộ hết bản sắc phong lưu!

Add Comment