Phong Nguyệt Đại Lục Chi Thiên Long Quyển Sách

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Gió Trăng Đại Lục Chi Thiên Long Thiên
Tình trạng: Nguyên Bản (Q03 C002)
Tên tiếng trung: 风月大陆之天龙篇

Tác giả: 
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết. Gồm 3 truyện cải biên là:

  • Phong Nguyệt Đại Lục Chi Thiên Long Thiên
  • Phong Nguyệt Đại Lục Chi Đế Đô Thiên
  • Phong Nguyệt Đại Lục Chi Thanh Châu Thiên

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

One thought on “Phong Nguyệt Đại Lục Chi Thiên Long Quyển Sách

Add Comment