Phong Nguyệt Đô Thị Hậu Cung Truyền Kỳ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Gió Trăng Đô Thị Hậu Cung Truyền Kỳ
Tình trạng: Nguyên Bản (C169)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Cười Xem Phong Nguyệt
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Theo thế kỷ hai mươi mốt trọng sinh xuyên qua đến cổ hoa Hạ quốc lăng vũ, người mang hắc Long thần thương hòa thiên dương thực mạch, lại bái tại một cái tam lưu môn phái nhỏ lý, cũng thầm mến mình hai vị xinh đẹp sư nương.

Đang vì một trong tứ đại gia tộc Lạc Dương Vương gia mừng thọ khi gặp vô cùng nhục nhã, cũng bị phế đi kinh mạch toàn thân.

Bị sư môn đuổi về thôn nhỏ khi ngoài ý muốn chiếm được đến từ tu ma giới phong nguyệt Ma quân lưu lại phong nguyệt chân kinh hòa Càn Khôn Giới, từ nay về sau bắt đầu hắn lấy phương thức đặc biệt sơ chinh võ lâm, tái chiến chân ma giới phong nguyệt truyền kỳ.

(quyển sách cao H, hậu cung văn, không vui chớ nhập.)

(tuyệt đối nguyên sang, ngăn chặn sao chép.)

Bài này trước khổ sau ngọt, vừa mới bắt đầu có điểm ngược chủ, mặt sau sẽ không rồi. Cho nên thích khổ xem trước 12 chương, thích ngọt xem phía sau toàn bộ.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

2 thoughts on “Phong Nguyệt Đô Thị Hậu Cung Truyền Kỳ

Add Comment