Phong Quang Quan Đạo

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C073)
Tên tiếng trung: 风光官道

Tác giả: Hoa Hiệp (花侠)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Khang Nguyễn Trọng

Nội dung: Mười tám tuổi chính khoa, không tầm thường!

Sinh vật, hóa học, vật lý, tam hệ tiến sĩ truyện bên trong đích thiên tài!

Làm quan có thể làm minh tinh, điện ảnh, ra album, làm TV liên tục sao?

Đáp án nói cho ngươi biết, không phải Lộ Bất Bình, chỉ là ngươi không được!

Một cái không tầm thường đích thiên tài, đi một đầu phong quang vô tuyến phát tài thăng quan đường…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Phong Quang Quan Đạo
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment