Phong Quang Quan Đồ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C077)
Tên tiếng trung: 风光官途 

Tác giả: Tiểu Lỏa Tử (小裸子)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Giảng thuật một cái ở nông thôn tiểu tử không tầm thường đại lộ kinh nghiệm!

Đậu vào một môn xinh đẹp động lòng người kết nghĩa về sau, từ nay về sau thăng chức rất nhanh, vận may diễm phúc cuồn cuộn mà đến.

Tiểu tử thần kỳ cảm giác siêu năng, có thể cho hắn con đường làm quan mang đến như thế nào không biết biến hóa?

Đủ loại kiểu dáng mỹ nhân, thân phận bất đồng, tuổi không cần, cấp độ bất đồng, lại có thể cùng tiểu tử diễn dịch như thế nào kiều diễm câu chuyện?

Thiếu niên có thể hay không sừng sững tại thành công đỉnh phong, cười xem nhân thế Phong Vân?

Hết thảy đều ở đô thị quan trường 《 Phong Quang Quan Đồ 》!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment