Phong Trần Diễm Lộ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Phong Quang Quan Đạo
Tình trạng: Nguyên Bản (C091)
Tên tiếng trung: 风尘艳路
风光官道

Tác giả: Hoa Hiệp (花侠)
Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Chikusaki Shigou, Huỳnh Trần

Nội dungMười tám tuổi chính khoa, không tầm thường!

Sinh vật, hóa học, vật lý, tam hệ tiến sĩ truyện bên trong đích thiên tài!

Làm quan có thể làm minh tinh, điện ảnh, ra album, làm TV liên tục sao?

Đáp án nói cho ngươi biết, không phải lộ bất bình, chỉ là ngươi không được!

Một cái không tầm thường đích thiên tài, đi một đầu phong quang vô tuyến phát tài thăng quan đường…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment